WINDYKACJE I PRAWO PROCESOWE

W zakresie windykacji należności zapewniamy obsługę prawną obejmującą m.in.:

  • opracowywanie porozumień w sprawie dobrowolnej spłaty zadłużenia oraz wezwań do zapłaty,
  • prowadzenie postępowań zabezpieczających w postępowaniu egzekucyjnym oraz przedegzekucyjnym,
  • przygotowanie pozwu o zapłatę,
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym o zapłatę,
  • zastępstwo prawne i nadzorowanie postępowań egzekucyjnych,
  • doradztwo w zakresie poszukiwania majątku dłużników mogących być przedmiotem egzekucji- reprezentacja przed sądami cywilnymi i administracyjnymi,
  • reprezentacja przed sądami i trybunałami o charakterze międzynarodowym.
CABAŁA & PARTNERS ul. Garbary 71 lok. 105, 61-758 Poznań | tel. +48 61 855 05 72, fax +48 61 851 13 00 | t.m.cabala@gmail.com
© COPYRIGHT 2012 CABAŁA & PARTNERS