PRAWO PRACY

Obsługa prawna w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy obejmuje m.in.:

  • przygotowywanie umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenia,
  • przygotowywanie umów o świadczenie usług, w tym w szczególności o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontrakty menedżerskie),
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji zarówno w trakcie jak i po ustaniu zatrudnienia oraz umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
  • Przygotowanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
  • uzyskiwanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców,
  • reprezentowanie przed sądami pracy w sporach z pracownikami,
  • odpowiedzialność pracowników i pracodawcy,
  • wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
  • wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy pracownicze.
CABAŁA & PARTNERS ul. Garbary 71 lok. 105, 61-758 Poznań | tel. +48 61 855 05 72, fax +48 61 851 13 00 | t.m.cabala@gmail.com
© COPYRIGHT 2012 CABAŁA & PARTNERS