PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Świadczymy pomoc prawną obejmującą m.in.:

  • wyjaśnianie prawnych aspektów ochrony zasobów środowiska,
  • wyjaśnianie prawnych aspektów gospodarowania odpadami, w tym odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi,
  • reprezentację Klientów w sprawach dotyczących opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska oraz gospodarowaniem odpadami.
CABAŁA & PARTNERS ul. Garbary 71 lok. 105, 61-758 Poznań | tel. +48 61 855 05 72, fax +48 61 851 13 00 | t.m.cabala@gmail.com
© COPYRIGHT 2012 CABAŁA & PARTNERS