PRAWO CYWILNE

Świadczymy pomoc prawną obejmującą m.in.:

  • ochrona dóbr osobistych,
  • prawo rzeczowe i ochrona własności,
  • przekształcenia podmiotowe i przedmiotowe,
  • papiery wartościowe, weksle, czeki,
  • zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka, przewłaszczenie,
  • prawo spadkowe,
  • opiniowanie i negocjacja umów,
  • zabezpieczenie umów i roszczeń z nich wynikających,
  • przygotowanie umów, ofert, regulaminów.
CABAŁA & PARTNERS ul. Garbary 71 lok. 105, 61-758 Poznań | tel. +48 61 855 05 72, fax +48 61 851 13 00 | t.m.cabala@gmail.com
© COPYRIGHT 2012 CABAŁA & PARTNERS