PRAWO BUDOWLANE

Świadczona przez nas obsługa prawna w zakresie prawa budowlanego, obejmuje w szczególności:

  • występowanie w postępowaniach w sprawie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i/lub pozwolenia na budowę,
  • występowanie przed organami nadzoru budowlanego,
  • sporządzenie umów o roboty budowlane, w tym o generalne wykonawstwo robót budowlanych,
  • przygotowanie kompleksowych protokołów odbioru całości inwestycji oraz jej poszczególnych etapów.
CABAŁA & PARTNERS ul. Garbary 71 lok. 105, 61-758 Poznań | tel. +48 61 855 05 72, fax +48 61 851 13 00 | t.m.cabala@gmail.com
© COPYRIGHT 2012 CABAŁA & PARTNERS