OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

W zakresie obrotu nieruchomościami gwarantujemy:

  • zabezpieczenie procesu nabywania i zbywania nieruchomości,
  • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,
  • problematyka najmu i dzierżawy przedsiębiorstw,
  • wszechstronne badanie stanu prawnego nieruchomości,
  • rozwiązywanie problemów prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości,
  • porządkowanie stanu prawnego nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem treści ksiąg wieczystych, w tym wykreślanie obciążeń(hipoteka, służebność, użytkowanie itp),
  • opracowywanie projektów i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości,
  • ustanawianie praw rzeczowych na nieruchomościach (hipoteka, służebność, użytkowanie itp.),
  • pełna obsługa nabywania nieruchomości rolnych, w tym w zakresie ubiegania się o zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Sprawdzanie planów zagospodarowania przestrzennego.
CABAŁA & PARTNERS ul. Garbary 71 lok. 105, 61-758 Poznań | tel. +48 61 855 05 72, fax +48 61 851 13 00 | t.m.cabala@gmail.com
© COPYRIGHT 2012 CABAŁA & PARTNERS